תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר Ozen שבבעלותה ובניהולה שלחברת האוזן השלישית לייב בע”מ (ח.פ 514165398), שכתובתה למשלוח דואר: המלך ג’ורג’ 48, תל אביב, בדוא”ל: [email protected] ובטלפון: 03-621-5208 (להלן: ״האתר״).

האתר מספק פלטפורמה קלה ונוחה לרכישת כרטיסים לאירועים המתרחשים במועדוני האוזן השלישית.

כל האמור בתנאי שימוש אלו, לרבות החלק הראשון והשני (להלן גם: “ההסכם”) נוסח בלשון נקבה וזכר לסירוגין, וכל האמור בו מתייחס לכל המגדרים.

שימוש באתר, כניסה והתחברות אליו, לרבות רכישה באמצעותו, מהווים אישור לכך שקראת הסכם זה והסכמת להיות כפוף לו ולכל הודעה המוצגת באמצעות האתר.

את מצהירה ומתחייבת שאת כשירה ומוסמכת להתקשר בהסכם זה. אם אינך מסכימה לאמור לעיל, אינך מורשית לגלוש באתר ו/או להשתמש בשירותיו.

מאחר ותנאי השימוש הם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקראי אותם בעיון רב.

 

 1. הגדרות
  • “האתר”, “החברה” – אתר האינטרנט co.il ו/או חברת האוזן השלישית לייב בע”מ, עובדיה, נציגיה, הנהלת החברה ו/או כל מי שפועל מטעם החברה ו/או מטעם האתר.
  • “המפיקים” – כל מי שנעזר בשירותי החברה לממכר כרטיסים עבור אירועים המתרחשים בבית האוזן השלישית.
  • “הרוכשים” – הגולשים באתר שביצעו רכישה באמצעות האתר, או מי מטעמם.
 2. הגבלת אחריות האתר
  • באתר מפורסמים כרטיסים למכירה, עבור מגוון אירועים המתרחשים בבית האוזן השלישית. האתר מופעל על ידי חברת האוזן השלישית לייב בע”מ, אך האירועים מופקים על ידי מפיקים חיצוניים.
  • מחירי הכרטיסים נקבעים על ידי המפיקים.
  • אישור הרוכשים באחריות המפיקים ולפי שיקול דעתם.
  • רכישת הכרטיסים מותנית בקיומם של מקומות פנויים לאירוע.
  • לאחר מתן אישור לרכישת הכרטיסים, יתבצע חיוב ויישלח אישור רכישה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין הרוכש בעת הזמנת הכרטיסים (להלן: “אישור הרכישה”).
  • להנהלת האתר ולמפיקים שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת הכרטיסים על ידי הרוכש, במקרה שבו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין הכרטיסים באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הרוכש, או שרוכש הכרטיסים אינו עומד בתנאי וכללי השימוש באתר, או על פי כל דין אחר המקובל על ידי החברה או המפיקים.
  • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמה על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
 3. רכישת כרטיסים באתר ותשלום
  • האתר מאפשר רכישת כרטיסים לרוכש אשר מעוניין לרכוש כרטיסים לאירועים המארגנים באתר.
  • רכישת הכרטיסים באתר מותנים בקיומם של מקומות פנויים לאירוע ומבוצעת באמצעות כרטיס אשראי.
  • ייתכן כי רכישת כרטיסים תותנה באישור המוכרים. במקרה זה בעת הזמנה כרטיסים לאירוע שולח האתר עבור הרוכש בקשת רכישה אל המוכרים ובה מבקש לרכוש את אותם הכרטיסים (להלן: “בקשה לרכישת כרטיסים)
  • במקרה שבו אין צורך בהגשת בקשה לרכישת כרטיסים לאירוע, הקונה ממלא פרטי תשלום ומאשר את הזמנתו. מכירת הכרטיס מתבצעת באותה עת ללא צורך באישור נוסף.
  • ככל שנשלחה בקשה לרכישת כרטיסים, הרוכש יקבל אישור לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה על ידיו בעת הזמנת הכרטיסים, המאשר את משלוח בקשת רכישת הכרטיסים ואת פרטי ההזמנה (להלן: “אישור הזמנה”) אישור זה אינו מהווה אישור על רכישת הכרטיסים. אנא ודא כי הוזנה כתובת נכונה.
  • יודגש כי להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת הכרטיסים על ידי הקונים בכל מקה שבו:
   • לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין הכרטיסים באמצעי התשלום שסיפק הקונה.
   • לא נותרו מקומות פנויים לאירוע.
   • הרוכש אינו עומד בתנאי או כללי השימוש באתר.
   • המוכר מסרב לאשר מכירת הכרטיסים על פיש שיקול דעתו הבלעדי.
   • הנהלת האתר סבורה כי אחד הצדדים לעסקה לא יעמוד בהתחייבויותיו.
  • הנהלת האתר לא תהיה אחראית כלפי רוכש או כל צד שלישי אחר בגין אי מתן אישור הזמנת כרטיסים על ידי המוכרים באירוע. מכל סיבה שהיא.
  • בעת רכישת כרטיסים באתר ותשלום, מאשר הקונה להנהלת האתר לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או אמצעי דיוור אחרים, על מידע אודות אירועים ומבצעים שונים וקישורים לרכישת כרטיסים. אם הקונה אינו מעוניין לקבל את הדואר כאמור לעיל, באפשרותו לבקש שלא לקבלו על ידי פנייה לכתובת [email protected] או באמצעות אפשרות ההסרה המוצעת.
  • אם המוכר הגדיר בתנאי האירוע כי תנאי לאישור הבקשה הוא אישור של הקונה על אופציית “התחברות לפייסבוק ” (Facebook Connect) – אזי בעת לחיצת הקונה על “התחברות לפייסבוק ” תישלח אל הקונה באופן אוטומטי מפייסבוק בקשה לאישור הרשאה לחשוף הפרופיל הקונה בפייסבוק בפני המוכרים. הנך נותם באזת אישור לאתר ו\או למוכר להחזיק מידע שמעבירה פייסבוק אגב שימוש בפונקציה זו ולעשות בו שימוש לצורך האירוע שרכשת.
  • לאחר הזנת פרטי הבקשה ופרטי אמצעי התשלום. הבקשה עוברת לאישור המוכר
  • עם אישור הבקשה על ידי המוכר מתבצע חיוב בגין הכרטיסים באופן אוטומטי
  • הכרטיס שנרכש יישלח בדואר אלקטורני לכתובת שסיפק הרוכש.
  • אופן התשלום ואישור רכישת הכרטיסים
   • בעת ביצוע הזמנת כרטיסים הרוכש יספק את פרטי אמצעי התשלום, בעל אמצעי התשלום ופרטי קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש (להלן: “פרטי תשלום “)
   • התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, מאסטרקארד וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים ככל שאלו יפורסמו באתר מעת לעת.
   • הנך מתחייב להשתמש באמצעי תשלום על פי דין ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום ו\או מנפק אמצעי התשלום.
   • לאחר מתן אישור לרכישת הכרטיסים יתבצע חיוב ויישלח אישור רכישה לכתובת הדואר אלקטורני שהזין המשתמש בעת הזמנת הכרטיסים. האישור יכלול את פרטי ההזמנה.
   • התשלום בגין רכישת הכרטיסים ייגבה רק לאחר קבלת אישור בקשה (כמפורט לעיל ב-“בקשה לרכישת כרטיסים”).
   • הקונה מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום.
   • הקונה מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.
   • המחיר המוצג באתר כולל את עמלת הטיפול.
   • רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידי הרוכש.
   • סליקת התשלום מבוצעת על ידי האתר לאחר שהאתר אישר את ההזמנה.
 1. ביטול רכישה
  • יש לציין כי הכרטיסים הנמכרים באתר עלולים להיחשב “שירותי בילוי” במובנם בסעיף 14 ג(ד) (2) לחוק להגנת הצרכן, הקובע שלא ניתן לבטל עסקאות אם מועד האירוע חל למעלה מ14 ימים עסקים לאחר ביצוע הרכישה או בתוך 7 ימי עבודה ממועד עשיית העסקה. במילים אחרות: לא ניתן לבטל עסקה לרכישת שירותי בילוי כאשר בוצעה שבעה ימי עסקים או פחות טרם האירוע, או כאשר עברו למעלה מ14 ימי עסקים ממועד ביצועה.
  • האמור לעיל ניתן למען הסר ספק ואין בו כדי להוות יעוץ משפטי.
  • על אף האמור לעיל ולמען הסר ספק, מובהר כי האתר נושא בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה. בכל מקרה של ביטול לא ישיב האתר את העלות שנשא בה עבור העסקה, העומדת על כ 5% מסכום עסקת האשראי.
 1. שינויים באירוע וביטולים
  • המוכרים יהיו רשאים לבטל את האירוע מכל סיבה שהיא, בכפוף להשבת הכספים אל הרוכשים.

 

 1. בעלות בקניין הרוחני
  • כל הזכויות ו\או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הם בבעלות האתר או המוכרים ומוגנים על פי כל דין, לרבות החשבונות כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מיצגים אומנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימת לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על ידי המשתמשים וכדומה
  • התכנים הכתובים בעברית באתר הם בבעלות בלעדית של האתר, ככל שתורגמו מאנגלית לעברית על ידי האתר.
  • כל העתקה, צילום תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו\או יצירת נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים בין היתר, עבירה פלילת, עוולה אזרחית וחוזית.
  • ככל שהנך חפץ בשימוש כלשהו כאמור לעיל, עליך לקבל את הסכמת הנהלת האתר בכתב.
 1. רישיון שימוש מוגבל
  • בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש בשירותי האתר, לרבות היתר לגלוש באתר.
   • כלל שהנך מעוניין לבצע רכישה עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאי הסכם זה, ובפרט האמור בסעיף 2 לעיל בעניין הגבלת אחריות.
   • הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו\או קניין רוחני ו\או זכיות אחרות על פי כל דין של האתר ו\או של המשתמשים ו\או של המוכרים. ולהימנע מפגיעה ו\או שינוי ו\או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג’ כלשהו.
   • האמור באתר זה אינו בגדר חוות דעת מקצועית ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מבעלי מקצוע.
   • חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.
 2. מדיניות פרטיות
  • מובהר בזאת כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידיך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.
  • ברכישת כרטיס הנך מאשר לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניינת במשלוח דברי פרסום אנא שלחי הודעה לאתר באתר באופן המפורט בהסכם זה.
  • האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על פי חוק, ככל שיידרש או ככל שתוטל עליו חובה לפי בית דין.
  • ברכישת כרטיס הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או המפיקים העובדים עמו.
 1. עדכון תנאי ההתקשרות
  • האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי לתת הודעה מראש.
  • כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר
 2. מקום השיפוט
  • הדין החל על הסכם זה בנוגע לחלוקות בין הגושים ו/או הקונים לבין האתר הוא הדין הישראלי בלבד. כל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות תחולתו, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.
  • למען הסר ספק כי אין בהסכם זה כדי ליצור סמכות או תחולת הדין הישראלי על המפיקים הנעזרים בשירותי האתר, שאינם נמצאים בישראל, ואין האתר מהווה נציגות מוסמכת לקבל מסמכים משפטיים עבור המפיקים הנעזרים בשירותיו.
 3. הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים
  • כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה ובדואר אלקטרוני לכתובות הנזכרות בראש ההסכם.
  • המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של הגולש ו/או הקונה תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבוע בכתובת זו.
  • דבר דואר או מסמך משפטי שיישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תיחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים ממועד המשלוח.
דילוג לתוכן